תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית

תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, ניתנת להגשה בידי מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות או מי שרכשו כיסוי של ביטוח נכות מתאונה כנספח לפוליסת ביטוח החיים שברשותם או כפוליסת ביטוח עצמאית. במסגרת תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ניתן לקבל פיצוי בסכום חד פעמי במידה והמבוטח איבד לצמיתות ולחלוטין את כושר עבודתו.

במדריך זה נסביר איך מגישים תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, מה עושים כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם למבוטח, ובאיזה אופן עורך דין תביעות ביטוח יכול לסייע.

 

איזה ביטוח מספק פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית?

פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, יוענק לאדם שברשותו ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים עם נספח של ביטוח נכות מתאונה, או פוליסת ביטוח פרטית מסוג זה.

פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית – אילו אירועים ביטוחיים מכוסים?

כאשר אדם נפגע מאירוע לא צפוי והפך נכה בשל כך, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית. זאת להבדיל ממקרים של פגיעה או פגיעות מיקרוטראומה, בעקבות מחלות או מחלות מקצוע, המתפתחות אצל מבוטחים לאורך זמן. אירועים ביטוחיים מסוג זה אינם מכוסים במסגרת הכיסוי הביטוחי לנכות כתוצאה מתאונות.

הדבר נכון גם במקרים אשר בהם מחלות מתפתחות בהדרגה כתוצר של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטתו של המבוטח. כאשר מדובר בביטוחי נכות מתאונה הנרכשים בתור נספח לפוליסות ביטוח תאונות אישיות, הכיסוי הביטוחי יחול אך ורק על תאונות שהתרחשו בתנאים שאינם תואמים לסיווג של תאונות עבודה או תאונות דרכים.

לדוגמא, תאונה בה אדם החליק באמבטיה בביתו, או מעד ברחוב ונפצע כתוצאה מכך באופן שהותיר בו נכות מוחלטת ותמידית.

 

איזה פיצוי משולם במסגרת תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית?

הגשת תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, מאפשרת למבוטח לקבל סכום חד פעמי לכיסוי ההוצאות שנגרמו לו עקב התאונה האישית שחווה והטיפול הרפואי הנדרש בעקבותיה. הפיצוי ישולם גם במקרים של נכות מוחלטת ותמידית אך גם במקרי נכות קבועה שהיא חלקית, אך מחייבת אשפוזים או טיפולים חוזרים שמגבילים את כושר השתכרותו של המבוטח.

תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית
תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית

האם בתביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית יש קיזוז מול תשלומים אחרים?

הפיצוי שמשולם למבוטחים שהגישו תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידי, אינו תלוי או מושפע מתשלומים שהמבוטח זכאי לקבל מגורמים אחרים, לרבות גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, תשלום פיצויים מפוליסות ביטוח אחרות, או כל תשלום נוסף מגורמים אחרים.

 

גובה הפיצוי בתביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית לעומת נכות חלקית

במקרים שבהם מבוטח מגיש תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, חברת הביטוח תשלם לו את סכום הפיצוי המלא המגיע לו על פי תנאי הפוליסה. זאת להבדיל ממבוטחים שאובחנו בתור בעל נכות קבועה אך חלקית, שלהם חברת הביטוח משלמת לו חלק יחסי בלבד מהסכום המלא של הפיצוי הכספי המוגדר בתנאי הפוליסה.

 

איך חברת הביטוח קובעת את אחוז הנכות של המבוטח בתביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית?

בתביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, חברת הביטוח קובעת את אחוז הנכות של התובע, בעזרת רופא מוסמך שמתמחה בסוג הפגיעה של המבוטח. לצורך העניין, כאשר מבוטח מדווח על פגיעה אורטופדית בעקבות תאונה שעבר, הוא יבדק מול מומחה לאורטופדיה. כאשר מדובר בפגיעת ראש – לרוב המבוטח יבדק על ידי נוירולוג, וכיוצא באלו.

אחוז הנכות שיקבע למבוטח מטעם חברת הביטוח, מוגדר לפי טבלת אחוזי הנכות של הביטוח הלאומי, אשר מוכרת כטבלת "קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה". טבלה זו מופיעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי. לעיתים במקרים שבהם ביטוח נכות מתאונה נרכש בתור נספח ביטוחי לפוליסת ביטוח תאונות אישיות או ביטוחי חיים, בתנאי הנספח לפוליסה מצינות פגיעות מסוגים ספציפיים אשר להן חברת הביטוח מייחסת אחוזי נכות משלה.

יחד עם זאת, מדובר על רשימה יחסית מצומצמת, כשעבור יתר סוגי הפגיעות שאינן מופיעות בתנאים לפוליסה, נקבעים אחוזי נכות לפי הטבלה של המוסד לביטוח הלאומי.

 

איך מגישים תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידי

כדי לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח במקרה של נכות מוחלטת ותמידית מתאונה, יש להגיש לחברת הביטוח טופס תביעה. את טופס התביעה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה ממנה רכשתם את הפוליסה או את הכיסוי הביטוחי הנספח. כחלק מטופס התביעה תדרשו למלא פרטים הנוגעים לתאונה שעברתם ומצבכם הבריאותי לפניה.

כמו כן, עליכם לצרף לטופס התביעה תיעוד רפואי רלוונטי של הבדיקות והטיפולים שעברתם עקב התאונה. התיעוד הרפואי הכי חשוב שעליכם להוסיף לתביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית, הוא אישור מרופא שמפורטים בו הנזקים שנגרמו לכם בעקבות תאונתכם, כולל שיעור הנכות שהרופא מעריך שאתם סובלים ממנו.

למרות שמסמך זה אינו מחייב את חברת הביטוח, הכרחי לצרף אותו לתביעתכם, וייתכן בהחלט שהוא ישפיע על החלטת חברת הביטוח בעניינכם.

 

תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית – מה עושים כשחברת הביטוח מסרבת לשלם למבוטח

בקרות אירוע ביטוחי, במקרים רבים חברת הביטוח עושה כמיטב יכולתה כדי להתנער מחבותה כלפי המבוטח ולהימנע מתשלום תגמולי הביטוח. במקרים רבים, למבטחת יש אפילו "הסבר" לדחיית תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית.

אולם חשוב לזכור שבמקרים רבים מדובר  על "שיטת מצליח", ונימוקי חברת הביטוח ניתנים להפרכה כאשר תנאי הפוליסה נבדקים בעין מקצועית. לפיכך, אם עברתם תאונה חלילה, וחברת הביטוח מסרבת לשלם, חשוב לפנות להתייעצות עם עורך דין תביעות ביטוח, שיכול לבחון את התנאים וההחרגות בביטוח שלכם ולסייע לכם לממש את זכויותיכם.

 

באיזה אופן עורך דין תביעות ביטוח יכול לסייע בהגשת תביעת פיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית

במדינת ישראל קורה לא אחת שאדם רוכש ביטוח ממיטב כספו, אך ברגע האמת מגלה כי חברת הביטוח אינה מכירה בזכאותו לקבלת פיצוי כספי במקרה של תאונה שגורמת לו לנכות. באם נקלעתם חלילה למצב ביש כזה, זה הזמן לפנות להתייעצות מול עורך דין תביעות ביטוח, שיבדוק עבורכם את פרטי המקרה ויסייע לכם למצות את זכויותיכם במלואן מול המבטחת.

היה וחברת הביטוח העיקשת לא תיעתר לבקשתכם כלל, ניתן גם להתקדם להגשת תביעה משפטית נגדה באמצעות עורך דינכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
משרד עורך דין חדיד - הלד
עו"ד תביעות ביטוח - משרד עורך דין חדיד - הלד

משרד עו"ד  חדיד – הלד מתעסק בדיני תביעת ביטוח או נזיקין ומייצג בהצלחה רבה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם. פנו אלינו עוד היום כדי להבטיח טיפול מהיר ויעיל בתביעה שלכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?