עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות

כל חברה ועסק הם גופים בעלי מאפיינים שונים לגמרי – מספר עובדים, מטרת העסק, מיקום ועוד המון מאפיינים אשר מבדילים כל עסק מאחר. במקביל לכך, ישנם גם כמה דברים אשר משותפים ודומים בין כל עסק לעסק, ובינים ביטוח עסקים וחברות.

באופן כללי, חברות ביטוח מציעות לעסקים ולחברות פוליסות וחבילות ביטוח אשר מותאמות לעסק או לחברה עצמה, כלומר למאפיינים הייחודיים של מבנה העסק, המטרה שלו וגם לדוגמא הסיכון שעובדי העסק לוקחים על עצמם כחלק מהעבודה בעסק.

ביטוח עסקים וחברות מקיף כל מיני סוגים של סיכונים ומפגעים עתידיים, כלומר פיצוי בגין כיסוי עלויות בעסק או בחברה המבוטחת. בגלל שלכל מפגע יש עלות אחרת לתיקון או לפיצוי, גובה הפיצוי מאוד משתנה בין מקרה למקרה ותלוי באופי המקרה ובעלות שלו. ניתן בהחלט לומר כי הפיצוי מתחיל מכמה מאות שקלים (נזק קל למבנה או לתכולתו באם היו מבוטחים) ויכול להגיע גם לכמה מאות אלפי שקלים כאשר מדובר בפיצוי לעובדים או אפילו למבנה כולו.

כל בעל עסק או בעל חברה חייב לשלם בעבור ולהחזיק פוליסת ביטוח עסקים וחברות אשר מותאמת לו, כך כאשר יתעורר הצורך בפיצוי או מענק לכיסוי עלויות עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יוכל לסייע לכם לתבוע את הביטוח ולקבל את מה שאתם צריכים. התקשרו אלינו ונשמח לתת לכם ליווי ועזרה מקצועית.

ביטוח עסקים וחברות

כחלק מבעלות על חברה או ניהול עסק ניתן לרכוש ביטוח עסקים וחברות. כמובן שזאת מומלץ לעשות בסיוע עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות בעקבות העובדה שסוג הביטוח הזה מציע מגוון רחב של פוליסות ואפשרויות בחירה על מנת להרכיב פוליסה אשר מותאמת בדיוק לעסק שלכם. כחלק מביטוח עסקים וחברות ניתן לבחור ביטוחים אשר מכסים את המבנה עצמו, את העובדים וגם את העסק באופן כללי מפני תביעות.

תחומיו של עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות

כחלק מהעובדה שביטוח עסקים וחברות כולל הרבה אופציות לביטוח, גם עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות חייב להתמחות בכל סוגי הביטוח אשר רלוונטיים כחלק מפוליסת ביטוח זאת. ביניהם ניתן למצוא כיסוי על נזקים למבנה של העסק ולתכולת המבנה, לדוגמא מפני הצפה, אש או כל נזק אחר.

בנוסף, ביטוח וכיסוי עלויות צד ג', ובאופן כללי ביטוח של העובדים בחברה מבחינת תביעות, נזקי גוף ותאונות. באופן הזה, עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות אמון על סיוע לחברה בכל נזק שחווה ומכוסה לה בביטוח עסקים וחברות.

ביטוח צד ג'

הפוליסה הראשונה אשר עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות ודאי יציע לכם לרכוש כחלק מביטוח זה היא ביטוח צד ג'. מדובר בכיסוי על כל מקרה של פגיעה, כחלק מפעילות החברה או ממש בתוך משרדי החברה, בחיי אדם. כלומר, כיסוי על כל גרימת נזק של אדם שלא קשור לחברה אך נפגע כתוצאה מפעילותה או בשטח אחריותה.

הצד השלישי מבחינת ביטוח עסקים וחברות מתייחס לכל מי שאינו קשור לחברה, כלומר צד א' וב' הם חברת הביטוח והעסק המבוטח, וכל דבר שקורה תחת אחריות העסק לצד ג' שהוא לא מבוטח אצל החברה, החברה עדיין לוקחת אחריות על כיסוי העלויות שלו.

עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות על ידי צד ג'

כאמור, ניתן לכלול ביטוח צד ג' כחלק מביטוח עסקים וחברות, והוא יכסה עלויות של צד ג'. תביעה מצד שלישי, כלומר מצד ג', יכולה להיות בעקבות כל נזק או פגיעה שחש התובע מהחברה. לדוגמא באם הוא ניזוק במהלך מתן שירות לעסק כדוגמת תיקון וצביעה, ובאופן כללי הכוונה לתביעת העסק מכל עילה שהיא. מהרגע שמוגשת תביעה כלפי העסק, באם היא מוצדקת, העסק יצטרך לפצות את התובע, במקום זאת, עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יעזור לכם לוודא שחברת הביטוח תישא בעלויות, בהתאם לפוליסה שלכם אצלה.

ביטוח נזקי מבנה

עוד פוליסה שאפשר וכדאי בהחלט לרכוש היא פוליסה אשר מבטחת את המבנה של העסק במקרה של פגיעה, זאת על מנת שחברת הביטוח תהיה זאת שתשלם ותכסה את ההוצאות העתידיות על כל פגיעה במבנה אשר תצריך שיפוץ, תיקון או אפילו מעבר מבנה מלא. כחלק מביטוח נזקי המבנה ניתן לבחור את הפוליסה, או את הפוליסות המתאימות ביותר, לדוגמא, בעבור נזקי מים ואש, או בעבור סיכונים אחרים אשר רלוונטיים לכל מבנה לפי הגודל, המיקום ואירועי העבר אצלו.

ביטוח העובדים

נוסף על המבנה ועל העוברים ושבים במבנה, חשוב לזכור כי לא פחות חשובים, ואפילו יותר, הם העובדים בעסק. מתוך הבנה כי למנהלי העסק ולחברה כולה ישנה אחריות כלפי כל העובדים של החברה, באשר הם, עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יתייחס גם לביטוח ולפיצויים אשר מגיעים לעובדי החברה, מבחינת כיסוי נזקי גוף, פיצויים במקרה של תביעות עובדי החברה את החברה עצמה.

ביטוח לפי מטרת העסק

נוסף על כל הביטוחים האלו, אשר הם ביטוחים כלליים המתאימים לכלל העסקים והחברות, ניתן לרכוש גם פוליסות המותאמות ספציפית למטרות של העסק. לדוגמא ביטוחים הרלוונטיים למכונות גדולות אשר הן החלק העיקרי במפעל, ביטוח אשר יכנס לתוקפו ויפצה את המבוטחים במקרה שאחת ממכונות אלו תיפגע.

כמובן שבעיקרון עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יכול לייצג גם בתביעות של חברות הביטוח על רק ביטוח מבנה, אך ביטוח עסקים וחברות עשוי להיות הרבה יותר ספציפי ויעיל בהרבה מהמקרים בהם נזקק העסק לסיוע מחברת הביטוח.

הגשת תביעה לחברת ביטוח

המטרה של בעל עסק ומנהל חברה כאשר הם רוכשים ביטוח, כל סוג של ביטוח, היא ליצור הגנה עתידית עבור סיכונים שהחברה או העסק חשופים אליהם. כך שבמידה ואכן החברה או העסק יצטרכו להיעזר בשירות עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות בשל תביעה של צד שלישי או של אחד מעובדי החברה.

הליך התביעה

בגלל שמדובר בביטוח אחד אשר כולל הרבה סוגים של ביטוחים ונוגע בהרבה תחומים כן יש עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות, אך כן יש שוני בין כל סוג ביטוח מבחינת המטרה שלו אך גם מבחינת הליך התביעה שלו. לדוגמא, באם מדובר בביטוח עובדים התביעה חייבת לכלול טפסים ומידע אודות המקרה או התאונה שקרו לעובד התובע. דוגמא נוספת היא במקרה שהביטוח עתיד לכסות נזק של מבנה, כאן התביעה חייבת לכלול תיעוד של גודל הנזק, צרכי ועלויות התיקון.

הרכבת ביטוח

כל חברה צריכה שיהיה לה ביטוחים מקיפים אשר ישמרו על החברה במקרים קיצוניים כדוגמת תאונות ואירועים בעיתיים אשר דורשים פיצויים כספיים ועלויות גבוהות. הרכבת הביטוח יכולה להיעשות אצל כמה חברות שונות, בהתאם להצעה שלהן אל מול הצורך של העסק. נוסף על כך, ניתן לשנות ולהוסיף ביטוחים בכל רגע נתון. חשוב להבין כי באם עסק מבוטח במסגרת ביטוח עסקים וחברות אין זה אומר שהוא מבוטח על כל נזק או הוצאה עתידית שלו, אלא רק לפי מה שהורכב כחלק מחבילת הביטוח הספציפית שלו.

עלות מול סיכון

בגלל שביטוח עסקים וחברות כולל בתוכו הרבה סוגים של ביטוחים, כל מנהל חברה או בעל עסק צריך לבחור ולבנות לעצמו חבילה אשר מותאמת לאופי של העסק, חשוב להבין את העלות מול הסיכון.

גם כאן, התייעצות עם עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יסייע לכם לבחור את החבילה המותאמת. באם יש סיכון גבוה לתביעה או לפיצוי של העובדים מבחינת נזקי גוף, לדוגמא, בחברת בנייה או חברה אשר העובדים בה נתונים בסיכון יותר גבוה להיפגע מחברת הייטק לצורך העניין, בהתאם גם שווה לחברה לשלם בעבור ביטוח עובדים מקיף יותר מאשר ביטוחי עובדים אחרים.

ביטוח עסקים וחברות הוא שם כולל להרבה אפשרויות ופוליסות שמנהל חברה או בעל עסק יכול לבחור לרכוש על מנת לבטח את עצמו מפני נזקים עתידיים. עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות יסייע לכם להתאים את חברת הביטוח, את התכולה של הביטוח וגם את העלויות למטרה ולאופי של החברה ושל העסק. כך, החברה או העסק יהיו מוגנים בפני הוצאות גדולות ועלויות גדולות במקרה של נזקים הנגרמים לעובדים, למבנה ולשאר המרכיבים של החברה.

תביעת הביטוח היא השלב הראשון בדרך לקבלת פיצוי לכיסוי עלויות במקרה של תביעה המתנהלת נגד החברה שלכם או העסק. אנחנו נתאים לכם עורך דין תביעות ביטוח עסקים וחברות שילווה אתכם החל משלב זה ועד קבלת הפיצוי המגיע לכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא
איקס התנאים לקבלת רישיון עסק

מרבית העסקים שפועלים ברחבי הארץ צריכים לקבל רישיון עסק כדי שהם יוכלו לפעול בהתאם לחוק. הדבר נחשב להכרחי מכיוון שרישיון זה מאפשר לרשויות המקומיות לבדוק

משרד עורך דין חדיד - הלד
עו"ד תביעות ביטוח - משרד עורך דין חדיד - הלד

משרד עו"ד  חדיד – הלד מתעסק בדיני תביעת ביטוח או נזיקין ומייצג בהצלחה רבה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם. פנו אלינו עוד היום כדי להבטיח טיפול מהיר ויעיל בתביעה שלכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?