עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה

לחברות ביטוח יש נטיה לערום קשיים על מבוטחיהן, בבואם לממש את פוליסות הביטוח שרכשו ממיטב כספם. אין זה שונה גם במקרה בו אדם חולה במחלה קשה שמאלצת אותו להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי מפוליסת מחלות קשות שרכש בדיוק למקרה כזה. היה וחליתם וחברת הביטוח שלכם דחתה את תביעתכם על הסף, עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה הוא הגורם המקצועי שעימו עליו עליכם להתייעץ בהקדם.

מהו ביטוח מחלות קשות ואיזה כיסוי ביטוחי הוא אמור לספק?

ביטוח מחלות קשות הוא פוליסת ביטוח שכל תכליתה היא לספק למבוטח שחלה באחת מן המחלות המנויות בתנאי הפוליסה, פיצוי בסכום חד פעמי וקבוע מראש. מטרת הביטוח הינה להקל על המבוטח בכיסוי הוצאותיו הרפואיות בגין מחלתו, לצד פיצוי המבוטח בגין אובדן של ימי עבודה והכנסות מעבודה בתהליך.

אילו זכויות מקנה תביעה בעקבות מחלה קשה?

תביעה בעקבות מחלה קשה מקנה למבוטח, כאמור, תשלום חד פעמי בסכום שהוגדר בתנאי הפוליסה מבעוד מועד. היה והמבוטח לקה באחת מן המחלות המפורטות בפוליסת המחלות הקשות שרכש, הסכום הנקוב ישולם לו באופן חד פעמי.

 

באילו מקרים צריך עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה?

למרבה הצער, לא אחת אדם שנפגע ממחלה קשה נדרש להתמודד לא רק עם המצב הבריאותי החדש שנכפה עליו, אלא גם עם סחבת בירוקרטית והתנגדות מצד חברת הביטוח, למימוש זכויותיו הביטוחיות.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לתביעה בעקבות מחלה קשה, יש מקום לפנות לעורך דין תביעות ביטוח, ולבחון בהתאם לתנאים בפוליסה, אם מדובר בדחייה מוצדקת בהתאם לתנאי הפוליסה, חוק חוזה הביטוח, וההלכה הפסוקה בתיקים דומים. במקרים רבים בעזרתו של עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה, מתברר כי חברת הביטוח ניסתה להתנער מחבותה כלפי המבוטח, בתואנות שווא.

במצב כזה ניתן להגיש ערעור למבטחת או תביעה כנגדה לבית המשפט.

עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה
עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה

עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה במקרים של התיישנות תביעת הביטוח

תקופת ההתיישנות על מקרה ביטוחי של מחלה קשה, עשויה להשתנות בין פוליסת מחלות קשות אחת לאחרת, אולם ככלל מדובר על שלוש שנים מקרות המקרה הביטוחי. חשוב לדעת כי גם אם הגשתם ערעור למבטחת, אין בכך כדי לעצור את התיישנות התביעה.

עצירת ההתיישנות אפשרית רק בהגשת תביעה משפטית כנגד המבטחת הסרבנית, באמצעות עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה. עורך דין תביעות ביטוח יוכל לפעול למיצוי זכויותיכם במידה ותביעתכם נדחתה על ידי חברת הביטוח בעילה של התיישנות התביעה.

 

מאילו סיבות עלולות חברות הביטוח לדחות תביעה בעקבות מחלה קשה?

חברות הביטוח דוחות תביעות המוגשות בעקבות מחלות קשות, מסיבות שונות ומשונות, שביניהן: התיישנות התביעה, מצב רפואי קיים, אי גילוי של מצב רפואי בהצטרפות לפוליסה, מחלות שאינן מכוסות בתנאי הפוליסה ועוד כיוצא באלו. תהיה סיבת הדחייה אשר תהיה, על פי חוק, חברת הביטוח מחויבת לשלוח מכתב דחייה מנומק למבוטח, ובו הסבר לסיבה שבגינה התביעה לא התקבלה.

 

עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה יבחן את הסיבות לדחיית תביעתכם

במידה וקיבלתם מכתב דחייה כזה, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מול עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה. עורך דין תביעות ביטוח המתמחה בתיקים מסוג זה, יוכל לבחון את מכתב הדחייה שנשלח אליכם, על מנת לוודא האם הדחייה היא מוצדקת מבחינת החוק והפסיקה, על פי נסיבותיו האישיות של התובע.

עורך דין המתמחה בהגשת תביעות ביטוח בגין מחלות קשות, יוכל לסייע בהגשת ערר על הדחיה ולהביא את המקרה לטיפול בערכאות משפטיות במידה וחברת הביטוח תתמיד בסירובה לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח.

 

הסיוע של עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה במקרה של מצב רפואי קודם

במצב שבו במעמד ההצטרפות לפוליסת ביטוח מחלות קשות ומילוי שאלון הצהרת הבריאות, המבוטח נמנע מלשתף את חברת הביטוח במצבו הרפואי הקיים, הוא מסתכן בכך שבמידה ויאלץ להגיש תביעה למימוש הפוליסה, תביעתו לא תתקבל על ידי המבטחת.

הרציונל העומד בבסיס האילוץ הזה, הוא שמבחינת חברת הביטוח, השאלון הרפואי שמבוטחים פוטנציאליים ממלאים טרום ההצטרפות לביטוח מחלות קשות, נועד לאמוד את הסיכון שהמבטחת תידרש לקחת על עצמה אם תחליט לבטח אותם.

ככל שמצבו הרפואי של מבוטח פוטנציאלי הוא רגיש יותר, כך סביר שחברת הביטוח תגבה ממנו פרמיה גבוהה יותר בגין הפוליסה או במקרים של מחלות רקע חמורות – תמנע מלבטח אותו לחלוטין. אולם במידה והמבוטח נמנע מחשיפת המצב הרפואי האמיתי שלו, הוא למעשה מנע מחברת הביטוח את האפשרות להפעיל שיקול דעת לגבי צירופו לפוליסה ולהגן על עצמה.

לכן אי גילוי של מצב רפואי קודם מהווה עילה מוצדקת מבחינתה לדחיית תביעה בעקבות מחלה קשה של אותו מבוטח. יחד עם זאת, דחייה כזו מצד חברת הביטוח היא לא בהכרח "סוף פסוק". חשוב לדעת כי במקרים רבים ניתן להפוך את החלטת חברת הביטוח על פיה, בהתבסס על ההלכה הפסוקה בתיקים דומים ועל הסייגים בחוק. לכן תמיד מומלץ להיוועץ בעורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה.

 

מדוע חשוב לשכור עורך דין מחלות קשות לתביעת ביטוח מחלות קשות ?

מטבע הדברים, מרבית האנשים אשר רוכשים פוליסת ביטוח מחלות קשות, אינם סוכני ביטוח ואינם אנשי משפט הבקירים בחוקי הביטוח וזכויות המבוטח. פערים אלו בידע מקשים על מבוטחים במימוש זכויותיהם כאשר הם נדרשים להפעיל את הביטוח שרכשו ממיטב כספם.

לכן מומלץ ביותר לפנות לייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין לתביעה בעקבות מחלה קשה. במקרים רבים, בכוחו של עורך דין תביעות ביטוח, לסייע למבוטח לממש את מלוא זכויותיו מול חברת הביטוח, גם אם זו מתמידה בסירובה העיקש לשלם. בהצלחה!

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
מדריך תביעת ביטוח תלמידים

כאשר ילדינו מבלים במסגרות החינוכיות שלהם אין לנו שליטה אמיתית על מעשיהם, וקשה לנו להבטיח את שלומם ובטחונם. בדיוק מסיבה זו, נדרשים מוסדות הלימוד בישראל

מדריך תביעת ביטוח תאונות אישיות

תביעת ביטוח תאונות אישיות היא תביעה ביטוחית שנוהגים להגיש מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. הגשת תביעת תאונות אישיות מאפשרת למבוטח לקבל פיצוי בסכום חד פעמי

תביעת החזרים בגין תאונות אישיות

הגשת תביעת החזרים בגין תאונות אישיות מאפשרת לאדם שנפגע בתאונה אישית לקבל החזר כספי בסכום חד פעמי קבוע, בגין הוצאותיו הרפואיות והסיעודיות בעקבות האירוע הביטוחי

עורך דין לתביעה בעקבות תאונה

אנשים רבים בישראל מבוטחים בפוליסות ביטוח שונות אשר אמורות לכסות את הוצאותיהם הרפואיות ולפצות אותם בסכום כספי חד פעמי בגין הנזקים שנגרמו להם, במידה ויעברו

משרד עורך דין חדיד - הלד
עו"ד תביעות ביטוח - משרד עורך דין חדיד - הלד

משרד עו"ד  חדיד – הלד מתעסק בדיני תביעת ביטוח או נזיקין ומייצג בהצלחה רבה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם. פנו אלינו עוד היום כדי להבטיח טיפול מהיר ויעיל בתביעה שלכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?