מדריך תביעת ביטוח נכות מקצועית

תאונות ומחלות עלולות להותיר עובד עם נכות שתגביל את יכולתו לעבוד לפרנסתו באופן מוחלט או חלקי, זמני או קבוע. במקרים רבים פגיעות המובילות לנכות, משפיעות גם על יכולתו של הנפגע לעסוק במקצוע ממנו הוא התפרנס עד אותה העת. מאחר ונכות עלולה ללוות את הנפגע לשארית חייו, קיימת פוליסת רשות שנקראת ביטוח נכות מקצועית, שנועדה לסייע לאנשים במידה ויאבדו חלילה את כושר עבודתם במשלח ידם.

את ביטוח הנכות המקצועית ניתן לרכוש הן בתור פוליסה עצמאית, והן כנספח נלווה לפוליסות ביטוח אחרות. כך או כך מדובר בביטוח רשות, שתנאיו וחריגיו משתנים מחברת ביטוח אחת לשנייה ובין מבוטח למשנהו. במדריך שלהלן נסביר על המקרים שבהם עולה הצורך בהגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית, הזכויות שביטוח זה מקנה למבוטחים, הדרך להגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית, והסיוע המשפטי החשוב שיכול לספק עורך דין תביעות ביטוח.

 

מהו ביטוח נכות מקצועית ומי זקוק לו?

ביטוח נכות מקצועית הוא פוליסת ביטוח או נספח ביטוחי, שנועד לעזור לכל אדם שהפך לנכה ומנוע בשל כך מלעבוד במקצוע שממנו התפרנס עד קרות המקרה הביטוחי, לכסות את הוצאותיו הרפואיות והסיעודיות, באמצעות פיצוי כספי בסכום חד פעמי.

באילו מקרים נצטרך להגיש תביעת ביטוח נכות מקצועית?

כאשר אדם נפגע מתאונה או מצב בריאותי שמותיר אותו נכה, ואינו יכול להמשיך ולהתפרנס בעבודה במקצוע שלו, עולה הצורך בהגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית, על מנת לאפשר למבוטח להמשיך ולהתקיים בכבוד חרף הנסיבות הקשות.

 

אילו זכויות מקנה תביעת ביטוח נכות מקצועית?

הגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית מזכה את המבוטח בקבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח שממנה רכש את פוליסת הביטוח שלו. ביטוח זה נועד כאמור לסייע במקרים שבהם עובד נפגע כך שאיננו יכול עוד לקיים את עצמו ואת בני ביתו על ידי עבודה במשלח ידו.

סכום הפיצוי שישולם לנפגע במקרה של נכות מקצועית, הינו כתלות בגובה שכרו של המבוטח טרום האירוע הביטוחי. ככלל, סכום הפיצוי מתחיל בכמה אלפי ש"ח ועשוי להגיע גם עד מאות אלפי שקלים במצטבר.

מדריך תביעת ביטוח נכות מקצועית
מדריך תביעת ביטוח נכות מקצועית

כיצד מגישים תביעת ביטוח נכות מקצועית?

על מנת שהחברה המבטחת תוכל לשלם למבוטח שהפך נכה בעקבות תאונה או מחלה, את תגמולי הביטוח, יש להגיש תביעת ביטוח נכות מקצועית באמצעות טופס בקשה ייעודי. את התהליך הזה ניתן לבצע באופן עצמאי על ידי הורדת הטופס הרלוונטי מאתר האינטרנט של חברת הביטוח.

אולם בפועל מומלץ למלא את הטופס ולהגישו בעזרת עורך דין תביעות ביטוח, על מנת להימנע ממצב שבו חברת הביטוח מנסה להתנער מכם בתואנות שונות ומשונות. במסגרת הגשת טופס הבקשה, יש לספק לחברת הביטוח תיעוד רפואי שמעיד על התאונה או המחלה שהובילו לנכותו הצמיתה של המבוטח, לצד רשומות רפואיות המתייחסות לטיפולים שקיבל מאז האירוע הביטוחי.

בנוסף לאלו, יש לספק למבטחת גם פרטי חשבון של המבוטח, פרטים אישיים, ותיעוד כלל של נסיבות המקרה.

 

באילו מקרים תביעת ביטוח נכות מקצועית עלולה להידחות על הסף?

למרות שביטוח נכות מקצועית נועד לפצות אנשים במקרי נכות מקצועית, הלכה למעשה ישנן החרגות שונות לביטוח זה. מדובר במקרים המפורטים בתנאי הביטוח שבהם חברת הביטוח משוחררת מחבותה כלפי המבוטח, ולכן חשוב להיות מודעים לקיומם כאשר רוכשים פוליסת ביטוח נכות מקצועית.

בין המקרים שבהם תביעת ביטוח נכות מקצועית עלולה להידחות בידי המבטחת, ניתן למנות:

  1. נכות עקב ניסיונות התאבדות
  2. נכות עקב פגיעה עצמית מכוונת
  3. נכות עקב מצב רפואי קודם

 

היה ואתם סבורים כי חברת הביטוח נמנעת מלשלם לכם את הפיצוי הכספי המגיע לכם במקרה נכות, בנסיבות שאינן מנויות עם החריגים הללו לפוליסה, יש מקום לערב עורך דין תביעות ביטוח בסיפור כדי לערער על החלטת המבטחת.

 

מהי תקופת האכשרה להגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית?

במסגרת ההחלטה איזה ביטוח נכות מקצועית כדאי לרכוש ובאיזו חברת ביטוח, מומלץ לבדוק היטב מהם תנאי הביטוח שמוצעים לכם, אילו חריגים והגבלות מוגדרים בתנאי הפוליסה, ולא פחות חשוב מכך: גם מהי תקופת האכשרה להגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית, כמוגדר בפוליסה המוצעת לכם.

במרבית המקרים מדובר יהיה על תקופת אכשרה בת 6 חודשים. פירוש המונח "תקופת אכשרה" בהקשרנו, הוא שעל מנת להגיש תביעת נכות מקצועית שתתקבל, תידרשו להמתין פרק זמן מוגדר מראש, מהרגע בו רכשתם את פוליסת הביטוח ועד שתוכלו לממש את זכויותיכם הביטוחיות.

משמעות הדבר הינה כי במידה וקניתם ביטוח נכות מקצועית שתקופת האכשרה בו הינה חצי שנה, ובחלוף 4 חודשים מיום הצטרפותכם לפוליסה, נפגעתם בתאונה, ככל שתגישו  תביעת ביטוח נכות מקצועית לחברה המבטחת, לא תהיו זכאים לקבלת פיצוי כספי בגין נכותכם שנגרמה בעקבות אותה תאונה.

 

מדוע מומלץ להגיש תביעת ביטוח נכות מקצועית בעזרת עורך דין תביעות ביטוח

הגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית, מוטב שתתבצע בליווי של עורך דין תביעות ביטוח מנוסה. עורך דין תביעות ביטוח נכות מקצועית, יוכל ללוות אתכם החל משלב מילוי טופס התביעה, דרך הגשתו לחברת הביטוח, ועד למועד בו ישולם לכם הפיצוי הכספי לו אתם זכאים.

על ידי פניה לקבלת ייצוג משפטי של עורך דין תביעות ביטוח, תוכלו להבטיח כי זכויותיכם מקבלות מענה מלא בחברת הביטוח, ללא סחבת בירוקרטית מיותרת וללא הסיכון שהתביעה תדחה בתואנות שווא.

 

על חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית

נפגעתם ממחלת מקצוע או תאונה שהותירה אתכם נכים ומנועים מעיסוק במשלח ידכם? אתם לא חייבים להתמודד עם הקושי לבדכם. בכוחו של עורך דין המתמחה בהגשת תביעות ביטוח, ללוות אתכם בהתנהלות מול חברת הביטוח שלכם ולהבטיח כי אתם מספקים לה את כל המידע הנחוץ לטיפול מהיר וענייני בתביעתכם, לרבות כל האסמכתאות הדרושות לקבלת פיצוי הולם.

פנו עוד היום להגשת תביעת ביטוח נכות מקצועית בעזרת עורך דין תביעות ביטוח מיומן ותוכלו לקבל סיוע כספי בהקדם מחברת הביטוח שלכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
משרד עורך דין חדיד - הלד
עו"ד תביעות ביטוח - משרד עורך דין חדיד - הלד

משרד עו"ד  חדיד – הלד מתעסק בדיני תביעת ביטוח או נזיקין ומייצג בהצלחה רבה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם. פנו אלינו עוד היום כדי להבטיח טיפול מהיר ויעיל בתביעה שלכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?