מדריך תביעת ביטוח משכנתא

בנטילת הלוואת משכנתא מהבנקים למשכנתאות, הלווים מחוייבים לרכוש ביטוח משכנתא המורכב למעשה משתי פוליסות נפרדות: ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

מטרתו של ביטוח המשכנתא על מרכיביו, היא להבטיח כי הבנק המלווה יוכל לקבל את הכספים בחזרה גם במקרה בו יגרם נזק למבנה שמושכן כנגד המשכנתא, או במידה ואחד הלווים ילך לעולמו לפני שהמשכנתא תיפרע במלואה. בשורות הבאות נסביר על הכיסויים שמספק ביטוח משכנתא והאופן להגשת תביעת ביטוח משכנתא.

 

מי רשאי להגיש תביעת ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא הוא כיסוי ביטוחי שכל אדם שרוכש נכסי מקרקעין במדינת ישראל, ולוקח לשם כך משכנתא מהבנק, מחויב לרכוש. ביטוח משכנתא מורכב משני סוגים של ביטוחים – ביטוח מבנה וביטוח חיים ללווים, והוא בא למנוע מצבים אשר בהם הלווים חייבים כסף לבנק המלווה ולא יכולים להשיב אותו בנסיבות של פטירה ו / או נזק שנגרם למבנה.

מאחר וביטוח משכנתא הוא כאמור ביטוח חובה, כל אדם שנטל על עצמו משכנתא, רשאי להגיש תביעת ביטוח משכנתא בקרות אירוע ביטוחי כאמור לעיל.

תביעת ביטוח משכנתא והכיסויים שמספק ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב, כאמור, מ – 2 סוגים של ביטוחים שאותם מנינו קודם לכן: ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא. ביטוח המבנה בא להבטיח פיצוי במקרה של נזק שאירע לנכס הנדל"ן. העלויות הנובעות מפגיעה במבנה יכולות בקלות רבה להגיע לסכומים גבוהים בסך עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים, וזה עוד לפני העלות הכרוכה בכיסוי הנזק למבנה והעלות הנובעת מהפגיעה בערכו של המבנה.

כאשר עסקינן בביטוח חיים למשכנתא, סכום הפיצוי במקרה של פטירת אחד המבוטחים, הם גבוהים אף יותר ועשויים להאמיר גם לכדי מיליוני שקלים, בהתאם לכיסוי הנרכש ושיעור המשכנתא.

מדריך תביעת ביטוח משכנתא
מדריך תביעת ביטוח משכנתא

באילו מקרים יש צורך בהגשת תביעת ביטוח משכנתא?

במצב של פטירה של מי מהלווים, טרום כיסויים המלא של תשלומי המשכנתא מול הבנק המלווה, יש צורך להפעיל את ביטוח החיים המהווה מרכיב בביטוח המשכנתא, על מנת שחברת הביטוח תכסה את חלק ההלוואה הנותר לאחר פטירתו של המבוטח. המטרה היא למעשה למנוע מצב בו חוב המשכנתא עובר בירושה ליורשיו של המנוח, על ידי כך שהוא יועבר לטיפולה של חברת הביטוח.

כאשר יש קושי להפעיל את ביטוח החיים על ידי הגשת תביעת ביטוח משכנתא, עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא הכתובת. גם לשם רכישת הביטוח ובחינת התנאים המוצעים למבוטח הפוטנציאלי, מוטב להעזר בעורך דין תביעות ביטוח משכנתא. זאת כדי לוודא מראש שהכיסוי המוצע הוא מיטבי ללא החרגות בעייתיות.

הדבר נכון גם בהקשר של ביטוח המבנה המהווה חלק מביטוח המשכנתא. משום שכל עוד חוב המשכנתא לא שולם במלואו לגוף המלווה, הנכס נותר בבעלות משותפת של הלווה והבנק, ולכן לבנק יש אינטרס שהבית או הדירה ישמרו במצב טוב.

במצב בו אירע נזק למבנה, ביטוח המבנה אמור לספק פיצוי לבנק על ירידת הערך של הנכס, אך לרוב הפעלת הביטוח מול המבטחת דורשת מעורבות של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, כדי להבטיח את מיצוי זכויותיהם של המבוטחים מול חברת הביטוח במלואן.

 

האופן להגשת תביעת ביטוח משכנתא

כדי שהמבוטח בביטוח משכנתא יוכל לקבל פיצוי במקרה של נזקים שנגרמו לנכס שכנגדו נטל משכנתא או במקרה של פטירה של בן זוג או קרוב משפחה שנטלו עימו הלוואת משכנתא, יש צורך להגיש לחברת הביטוח המבטחת תביעת ביטוח משכנתא.

הגשת התביעה מתבצעת באמצעות הגשה של טופס תביעה לצד אישורים רלוונטיים ובהם מידע אודות מצבו המבני של הנכס בעקבות הנזק שאירע לו, או מסמך פטירה של הלווה – במקרה שעולה הצורך להפעיל את ביטוח החיים. אולם יש להיות מודעים לכך שבנסיבות מסוימות הפיצוי מביטוח המשכנתא עשוי להיות בטל, ולכן יהיה צורך להוכיח שאכן התרחשו האירועים במסגרת התנאים שהפוליסה מכסה.

הסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, רלוונטית מאוד במצב כזה.

 

הסיבות שבגינן עשויה חברת הביטוח לדחות תביעת ביטוח משכנתא

במקרים לא מעטים, חברת הביטוח מנסה להתנער מחבותה כלפי מבוטחיה שרכשו ממיטב כספם ביטוח משכנתא. דחיית תביעת ביטוח משכנתא על ידי המבטחת עלולה להיות בהקשר של תביעה המוגשת באמצעות פוליסת ביטוח החיים למשכנתא, או בהקשר לתביעה שהוגשה דרך פוליסת ביטוח המבנה למשכנתא.

 

נימוקים אפשריים לדחיית תביעת ביטוח משכנתא שהוגשה דרך פוליסת ביטוח חיים

אחד הנימוקים שמציגות לפרקים חברות הביטוח, כשהן מסרבות לשלם למבוטחיהן בביטוח חיים למשכנתא, נוגע לטענה שהמבוטחים נמנעו מגילוי פרטים הנוגעים למצבם הבריאותי בעת ההצטרפות לביטוח החיים ומילוי שאלון הבריאות המתבצע במעמד זה.

למילוי מפורט ומדויק של הצהרת הבריאות הנ"ל ישנה חשיבות רבה למניעת תרחישים כגון זה, אשר בהם חברת הביטוח עלולה לטעון לכך שמותו של המבוטח נגרם בעקבות ליקוי בריאותי קיים. חברת הביטוח עשויה לטעון כי לו היה המבוטח מדווח על הבעיה הרפואית שלו מראש, הפרמיה שהיה נדרש לשלם לה הייתה גבוהה יותר או שהייתה נמנעת מלבטח אותו לחלוטין.

לכן במצב של אי גילוי מידע רפואי בשאלון ההצטרפות לפוליסה, המבטחת רשאית לטעון להעדר כיסוי של המבוטח. יחד עם זאת, המציאות מורכבת יותר ובמקרים רבים ניתן לערער על טענותיה של חברת הביטוח בעזרת עורך דין תביעות ביטוח.

 

כיצד ניתן להתמודד עם התנגדות של חברת הביטוח לתשלום הפיצויים בתביעת ביטוח משכנתא?

לאור המורכבות הרבה של תחום הביטוח, בהגשת תביעת ביטוח משכנתא, חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא. עורך דין כאמור לעיל, יכול לסייע לרוכשי הנכסים להבין את המשמעויות הנגזרות מתנאי הביטוח שהוצע להם, ולמצות את זכויותיהם מול המבטחת בקרות אירוע ביטוחי המוביל לפגיעה בנפש או במבנה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
מדריך תביעת ביטוח אשראי

מי מאיתנו שיש בחפותו עסק כזה או אחר, בין אם מדובר על עסק קטן ובין אם מדובר על עסק גדול, ודאי מכיר את צמד המילים

עורך דין תביעות ביטוח מבנה למשכנתא

כל ישראלי שקונה בית או דירה באמצעות הלוואת משכנתא בעשור האחרון, נדרש לרכוש גם ביטוח משכנתא המורכב מפוליסת ביטוח חיים ופוליסת ביטוח מבנה למשכנתא. זוהי

עורך דין תביעות ביטוח חיים למשכנתא

כל ישראלי שקנה בית או דירה באמצעות משכנתא בעשור האחרון, נדרש לרכוש גם ביטוח משכנתא המורכב מפוליסת ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא. זוהי דרישת

משרד עורך דין חדיד - הלד
עו"ד תביעות ביטוח - משרד עורך דין חדיד - הלד

משרד עו"ד  חדיד – הלד מתעסק בדיני תביעת ביטוח או נזיקין ומייצג בהצלחה רבה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם. פנו אלינו עוד היום כדי להבטיח טיפול מהיר ויעיל בתביעה שלכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?